Vereniging

Het bestuur van de Chaamse Hoender Club bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Ad Taks
Secretaris: Jack Rombouts
Penningmeester: Jos Rijvers
Lid: Henk v.d. Boer
lid: Vacant

Erelid: Jan van den Broek

Redactie Chaamse Hoender courant: Jack Rombouts & Rowalt Schets
*/ Er worden extra redactieleden gevraagd !

SDe statuten van onze vereniging zijn opgenomen als een PDF file.