Onze Nederlandse huisdierrassen

Een uniek foto-impressieboek van 25 bij 25 en 2,5 cm dik door de 288 tellende pagina’s. 

Onze Nederlandse huisdierrassen is een cultuurhistorisch document van ons nationaal levende erfgoed, peildatum 2010. Het is een erfenis die wij willen en moeten doorgeven aan ons nageslacht. Dit is gedaan in de vorm van een sfeervolle en emotionele fotoreportage van de mens met zijn dier.

Wij hebben er bewust voor gekozen om de Nederlandse huisdierrassen samen met de fokker, de eigenaar of de verzorger vast te leggen in een pakkend beeld. Een beeld dat de lezer niet gauw meer loslaat. De beelden moeten als het ware blijvend in het geheugen worden gebrand, zodat iedereen doordrongen is van wat wij aan levende erfgoedschatten in het jaar 2010 bewaken. 

Deze uitgave is niet alleen bedoeld als vastlegging van ons nationaal levend erfgoed. Gelet op de geschiedenis, is het tevens de bedoeling om een boodschap uit te dragen. Deze boodschap is dat het maatschappelijk gezien, van groot belang is dat er mensen en organisaties zijn die de zorg en plicht op zich nemen om een of meerdere rassen te blijven fokken. Het feit dat fokkers en liefhebbers van onze Nederlandse huisdierrassen zich organiseren om rassen, die soms al eeuwen gehouden worden, in stand te houden, heeft grote betekenis. 

Naast het houden van dieren vanuit een economisch belang, is er ook een steeds grotere groep dierhouders die puur voor het plezier en vanwege de belangstelling voor natuur, dieren houden. Op deze wijze houden zij een genenbank in stand en zo draagt men bij aan het behoud van biodiversiteit. Zij leveren dus een directe bijdrage tot het behoud van ons uiterst waardevolle cultureel erfgoed. Bij het simpele feit dat het om levend cultureel erfgoed gaat, moet extra worden stilgestaan. Wij noemen deze mensen en organisaties dan ook: de ware schatbewakers van ons levend erfgoed. Het is namelijk eenvoudiger om een schilderij in een museum onder te brengen dan eeuwen oude huisdierrassen ook voor de toekomst raszuiver en levensvatbaar te houden. Het houden van huisdierrassen is in die zin dus nooit vrijblijvend! 

Wij hopen dat u, als lezer van dit boek, een inspiratiebron vindt om een aanhoudende inspanningen te plegen voor het behoud van ons nationaal levend erfgoed. 

Voor een inkijkje:

U kunt dit boek bestellen via: M. 06-12433335 / E. adtaks123@gmail.com