Over Stichting Zeldzame huisdierrassen

Het behouden waard!                                                     De stichting is opgericht in 1976 omdat de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland verminderde en diverse oorspronkelijk gebruikte rassen dreigden uit te sterven. De SZH richt zich op behoud van diversiteit onder (landbouw)huisdieren en met name op het in stand houden van traditionele Nederlandse rassen.

Oude huisdierrassen, die de basis vormden voor de moderne rassen, zijn kleine populaties geworden of worden zelfs met uitsterven bedreigd. Zij kunnen het niet meer opnemen tegen de moderne hoogproductieve rassen, ze zijn zeldzaam geworden. Met deze doelstelling werd in 1976 de “Stichting Zeldzame Huisdierrassen” opgericht. Oude rassen zijn het resultaat van fokkerskunst uit het verleden en hebben een aparte cultuurhistorische waarde. Zij vormen een bron van biologische verscheidenheid en laten zien welke variatie aan rassen onze voorouders met gerichte selectie en fokkerij hebben bereikt. Ze hebben een recreatieve waarde want ze vertonen een rijke variatie aan vormen en kleuren.

Missie en beleid

SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen we door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als hobbydier. Op kinderboerderijen en in openlucht musea zijn ze levende voorbeelden van onze cultuur.

SZH heeft een koepelfunctie en is een kenniscentrum. Zo geven we fokadviezen en bevorderen we de kennis over oorspronkelijke rassen en over hun betekenis voor ons landschap, het behoud van genetische diversiteit, de wetenschap en in de cultuurgeschiedenis. Fokcentra en educatieve centra die hierin een belangrijke rol spelen krijgen een SZH erkenning.

Deze missie is niet een zaak van SZH alleen. Wij werken nauw samen met de houders en hoeders van deze rassen en met andere organisaties die zich sterk maken voor ons levend erfgoed. Of dat nu rasverenigingen, natuurbeheerders of (hobby)boeren zijn. Een van de manieren het behoud van het levend erfgoed te versterken is al die belanghebbenden met elkaar te verbinden. Naast het geven van adviezen over (het houden van) de zeldzame rassen voeren we ook projecten uit binnen een van de volgende aandachtsgebieden:

  • Fokkerij; SZH wil een bijdrage leveren aan de fokprogramma’s van zeldzame rassen. In deze fokprogramma’s speelt het zorgvuldig omgaan met de verwantschap tussen de dieren om de toename van de inteelt minimaal te houden een grote rol. Daarnaast hebben de fokkers ook de behoefte om te selecteren in de fokdieren teneinde de productie- en gebruikseigenschappen van de dieren te verbeteren. SZH heeft de nodige expertise om fokprogramma’s op te zetten waarin aan al deze voorwaarden wordt voldaan.
  • (Nieuwe) gebruiksdoelen, zoals het vermarkten van producten en diensten van authetieke rassen of zeldzame rassen in cultuurlandshappen. Ons motto; ‘redt een ras, eet hem op!’ waarmee we aangeven dat het behoud van een dier alleen kan, als we deze ook gebruiken, dat kan voor zowel producten zijn als voor diensten zoals natuurbeheer.
  • Promotie en Educatie. SZH ondersteunt stamboekverenigingen in diverse promotie projecten. Daarnaast ontwikkelen wij met partners lesmaterialen, om ook het jonge publiek kennis te laten maken met de rassen, hun verschillen, en hun producten.
  • Belangenbehartiging. SZH behartigt belangen van houders van ons levend erfgoed in onder andere regelgeving. Dit doen we op meerdere vlakken en met meerdere partners.

Download hier de SZH flyer

Erkende Fokcentra Het predikaat “Erkend Fokcentrum” wordt toegekend aan fokkers van zeldzame landbouwhuisdieren die gedurende langere tijd kwalitatief goede dieren weten te fokken. Deze status bereik je niet zomaar. Het selecteren van de meest rastypische vader- en moederdieren en het combineren van hun eigenschappen in de volgende generatie is moeilijk maar onmisbaar voor de instandhouding van onze bedreigde rassen.

Fokken is een kunst
Fokken vraagt toewijding, vakmanschap en inzet. Gecombineerd met de gave om ook anderen te inspireren met deze fokkerij te beginnen leidt dit onherroepelijk tot een door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen uitgereikte erkenning als fokcentrum.
Op de hieronder afgebeelde kaart staan alle door de Stichting erkende fokcentra. Op al deze locaties bent u van harte welkom. Na het aanklikken van een plaats krijgt u meer informatie over dit fokcentrum.

Kaart met erkende fokcentra in Nederland

Voor meer informatie: WWW.SZH.NL