Bestuur

Het bestuur van de Chaamse Hoender Club bestaat uit een vijftal leden.
Die komen zo'n zes keer per jaar bij elkaar.
Jaarlijks kiezen de leden volgens een rooster van aftreden een nieuw bestuur.

Het rooster ziet er als volgt uit:
2011   Geert van de Kaa
2012   Karel Geerts en Ad Taks
2009   Henk v.d. Boer en Jack Rombouts

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit;
Voorzitter:               Ad Taks
Secretaris:              Jack Rombouts
Penningmeester:     Geert van der Kaa
DB-leden:                Henk v.d. Boer en Karel Geerts

Tijdens de jaarlijkse ledendag zit zij de algemene vergadering voor.
De statuten van onze vereniging zijn hieronder opgenomen als een PDF file en zijn te lezen via Acrobat reader. Mocht u geen Acrobat reader hebben kunt u dit programma gratis downloaden via onderstaande link.