Activiteitenkalender

Elk jaar hebben wij de volgende vaste activiteiten,

Promotiestand op:

- boerendagen te Rijsbergen en Alphen, resp. de 1-ste en 2-de zaterdag van augustus

- Animal Event - Beekse Bergen, Hilvarenbeek in april

- Landlevendagen op Openluchtmuseum te Arnhem, 2de weekend in september

Clubsshows op;

Kleindiertentoonstelling Grensstreek - De Valk, Wernhoutseweg 135, Wernhout, 2-de zat. November

Noordshow, de Nat.tentoonstelling te Assen 1-ste weekend in januari

Mannenshow - De Valk, Wernhoutseweg 135, Wernhout, 1-ste weekend maart

Maar ook:

1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering

Fokkersbijeenkomst met kuiken- en dierbespreking

Hokbezoeken bij de eigen fokkers

Af en toe een reisje naar collega fokkers in den lande

Enz.