Jaarrekening 2012

Inkomsten

Uitgaven

Onderhoud poosplaats
Boekjes 'Chaamse kilometer'
Waarderingssubsidie gemeente
Subsidie Rabobank t.b.v. project
    'Beleving Pelicaenhoeve'
    van Jos van den Broeck

€ 200,00
€ 16,80
€ 125,00


€ 5.000,00


Bankkosten
BrabantWater
Essent
Kippenvoer
Kamer van Koophandel
Verzekering
Reparatie buitenverlichting
Diversen
Positief resultaat *)

€ 41,50
€ 66,00
€ 343,10
€ 171,10
€ 24,08
€ 214,75
€ 239,19
€ 147,34
€ 4.094,74

Saldo per 1 jan 2012
Saldo per 31 dec 2012


€ 5.341,80

€ 2.946,51
€ 7.041,25

 


€ 5.341,80

*) Het positief resultaat en het saldo per 31 dec 2012 geven geen juist beeld van de werkelijke stand van zaken. De subsidie van de Rabobank ad € 5.000,00 moet namelijk intergraal worden doorbetaald aan de makers van de film "De pauw en de Pelicaen".
In feite is er dus over 2012 een negatief resultaat van € 905,26