Algemeen

Stichting Pelicaen Chaam heeft de erkenning 'Culturele ANBI' (Algemeen nut beogende instelling) van de Belastingdienst verkregen. Voor donateurs biedt dit de mogelijkheid om geschonken bedragen met een bepaalde factor te vermenigvuldigen en het resultaat als gift op te voeren op de jaarlijkse belastingaangifte.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI de volgende gegevens publiceren:

 • De naam van de instelling of namen als de instelling bij het publiek anders bekend is dan onder de naam die in de statuten staat.
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
 • Het post- of bezoekadres van de instelling
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de instelling
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten (bijvoorbeeld 'voorzitter', 'penningmeester' en ‘secretaris') alsmede hun namen
 • Het beloningsbeleid
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Daarnaast publiceert de belastingdienst vanaf 1 januari 2014

 • Het internetadres van de stichting
 • Het RSIN / fiscaal nummer van de stichting