Stichting Pelicaen Chaam

Gezien de omvang van het project is besloten om een eigen stichting in het leven te roepen.  Zij dragen op langer termijn zorg voor een goed beheer van dit project. Stichting Pelicaen Chaam wordt gevormd vanuit leden van genoemde organisaties. Deze stichting stelt zich ten doel een cultuurhistorische plaats te creëren welke een breed publiek zal waarderen, zowel door de lokale bevolking als door toeristen. De stichting wil een plaats creëren die iedereen kan en wil zien en daar van kan genieten. Maar het moet ook een plaats zijn waar men tot rust en bezinning kan komen. Tevens kan de locatie mogelijkheden bieden voor kleinschalige plaatselijke sociaal-culturele activiteiten.  

De directie van Rabobank De Zuidelijke Baronie, was over dit project, de brede samenwerking en de doelstelling zo enthousiast dat zij het totale project als Wereldidee hebben aangemerkt. Tevens zijn er, door de Plaatselijke groep De Baronie, Europese en provinciale Leader+ subsidiegelden beschikbaar gesteld. Dit maakte het mogelijk om het project kwalitatief erg hoogwaardig neer te kunnen zetten. De gemeente heeft de benodigde vergunningen voor dit project afgegeven.  

Op zondag 26 juni ’05, om 16.00 uur, is het project aan de Kerkdreef van Stichting Pelicaen Chaam officieel geopend. Tijdens de opening is een bijzonder boekje gepresenteerd. Dit boekje behelst een wandeltocht naar het project. Onder de titel `de Chaamse Kilometer’ hebben Kees en Tonny Donkers de geschiedenis van Chaam op heel bijzondere wijze beschreven. Door Ad Taks is de oorsprong en geschiedenis van het Chaams hoen uiteengezet. Hieruit blijkt dat dit ras één van de oudst beschreven Nederlandse hoenderrassen is wat zelfs door verschillende voorvaders van het koningshuis werd geroemd. Met unieke foto´s geïllustreerd is dit boekje een must voor iedere Chaamse inwoner. Maar ook de toerist zal dit fraaie boekje niet aan zich voorbij laten gaan. Binnenkort zal er ook een Engelse en Franse vertaling verschijnen. De Chaamse Kilometer is onder andere te koop in de VVV Alphen -Chaam.