Het Chaamse hoen

Het Chaamse hoen, plaatselijk de “Kaamse Kiep“ of “Kaamse Pel“, werd tot begin vorige eeuw ten zuiden van Breda op vele boeren erven gehouden als nuthoen. Het Chaamse hoen stond bekend als een gehard ras, dat zich op de schrale Brabantse zandgronden goed wist te handhaven. Naast een hoge eierproductie stonden vooral de kapoenen (gecastreerde hanen)bekend om hun fijnvlezigheid en hun specifieke, overheerlijke vleessmaak. Naast Zowel wijlen Z.M. Koning Willem III was hetals ook diens verre voorvader Maurits, Prins van Oranje, Heer van Breda (1567-1625) die roemde de Chaamse kapoenen roemde. Bij een huwe¬lijk omstreeks 1808 werd door een Kas¬teelbezitter op het feest¬maal Chaamse hoenders opgediend.

Behoud van Biodiversiteit
De afgelopen decennia heeft het Chaamse hoen een schimmig bestaan geleid. Toch bleven geruchtende kop opsteken dat ze nog ergens gezien waren. Toen eind 2000 gericht werd gezocht naar overge¬bleven Chaamse hoenders bleek dat er in Chaam en de verre omgeving bijna geen zuivere Chaamse hoenders meer te vinden waren. Inmiddels is er een geregistreerd fokprogramma opgezet voor dit ras. Door strenge selectie is het Chaamse hoen weer teruggefokt in zeer goede kwaliteit. Het Chaamse hoen werd in 2006 opnieuw officieel erkend door de Nederlandse Bond voor Hoenders, Dwerghoen¬ders, Sier- en Watervogels houders, ofwel de NHDB. Wereldorganisatie Slow Food Foundation heeft middels het presidium “Vrienden van de Chaamse Pel” het Chaamse hoen als authentiek streekpro¬duct erkend. In 2007 heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) “Chaamshoenderhof de Baronie” als erkend SZH fokcentrum  aangewezenerkend. De Wereld voedselor¬ganisatie (FAO) onderschrijft het belang van het in stand houden van biodiversiteit. De fokkers leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

De raskenmerken
Het Chaamse hoen is een statig hoen met een brede diepe borst. De kam is rood. De kinlellen wit en de poten (lei)blauw. De ogen zijn oranje. De staart wordt halfhoog gedragen. De eieren zijn behoorlijk groot en wit van kleur. Het Chaamse hoen komt voor in de kleurslagen zilver zwart geband en goud zwart geband. De zwarte banden (of pellen) behoren even breed te zijn als de ban¬den (grondkleur) zilver of goud. De hals, en bij de haan ook de schouders en zadel¬behang, is zuiver zilver of goud.

Speciaalclub voor het behoud van het Chaams Hoen
Het zo fraaie Chaamse hoen raakte in de vergetel¬heid en werd eind vorige eeuw zelfs met uitsterven bedreigd. Op 29 november 2001 is de Chaamse Hoender Club op¬gericht. Deze speciaalclub heeft als doel het behouden van het Chaamse hoen. Het plezier in het houden van kippen maar ook de onderlinge sfeer en prettige contacten staan bij deze vereniging eveneens hoog in het vaandel. De Chaamse Hoender Club brengt jaarlijks brengt nieuws¬brieven uit. organiseert een fokkersdag, club- en winterclub tentoonstelling en neemt deel aan vele promotie activiteiten.

Meer informatie vind u op: www.chaamshoen.nl / www.chaamshoenderhof.nl / www.chaamsepel.nl / www.chaamshoennatuurlijkdoen.nl